Welkom

Ik ben Stephanie Loontjens en heet u welkom op deze site.
Deze site heeft tot doel om mensen in te lichten over logopedie in het algemeen en de werking van mijn praktijk.

Over logopedie bestaat nogal wat onduidelijkheid. Logopedie is meer dan articulatie.
Een logopediste behandelt ook leerproblemen (lezen, schrijven en rekenen), taal-, spraak- en stemstoornissen en slikproblemen.

We vormen een team van vijf logopedisten. Hulpverlening eist vaak een samenwerking vanuit verschillende disciplines. Daarom werken we nauw samen met zorgcoördinatoren, het CLB, artsen, psychologen en/of psychomotorisch therapeuten.

De doelgroep van onze logopedie praktijk
logopedist